תשלום לזום

1

שיעור זום בודד

5

שיעורי זום

10

שיעורי זום

300 ₪

מקדמה לסיני