תשלום לזום

1

שיעור זום בודד

30

5

שיעורי זום

125

10

שיעורי זום

200