פיסת בית

"העקביים והמתמידים בתרגול

חווים נגיעות של חופש.

אך אלה שאינם מתמסרים, חסרי בית הם.

העבודה מביאה לחופש,

העשייה משחררת.

פנים רבות להתמסרות

אך כולן מובילות אל העצמי"

אדם שאינו מתמסר למפגש האמיתי עם עצמו, אין לו באמת בית להיות בו. אין לו באמת בית לחזור אליו בכל עת שהוא יוצא ממנו. במילים אחרות, אם אין לך את עצמך ואת המפגש הפרטי שלך והכי אמיתי עם עצמך, אין לך באמת בית בעולם הזה, בחיים האלו. הבית הוא שלך ובתוכך. פנים רבות להתמסרות וכולן מובילות אלייך. אותו מפגש עם הבית שבך מרפא אותך מכל המקומות בהם אין לך באמת בית להיות בו. כי רק בבית שבתוכך אתה יכול, צריך, חייב, להיות עצמך.

התרגול שלנו הוא כמו פיסת בית קטנה להיות בה, להתמסר בה, לשחרר בה, לחיות בה. האם נסכים להתמסר לעצמנו באמת ובאמת להקשיב פנימה? 

"עקור מליבך את הספק

בחרב החוכמה הפנימית שבך.

קום, צעד והילחם בעדך."

תודה לכולכם