התבוננות על התבוננות

אתמול נגענו באחת הסוגיות בהן עוסקות כל הדרכים הרוחניות. סוגיית המבט. האימון של היוגה הוא אימון במבט. המבט לבדו משנה כל כיוון. כל כוונה, ואדם.

אדם ככל שיהיה אדם, מתבונן בדבר. בכל דבר. אך לרוב אינו מתבונן בעצמו מתבונן בדבר. זוהי כבר העמקה בסוגיית המבט ובקרבה אל החיים.

אנחנו כ"כ עסוקים בלהיות עם הדברים שלמעשה אנחנו נפרדים מהדברים כיוון שאנו נפרדים מעצמנו.

אם נתבונן על עצמנו מתבוננים על הדבר, הדבר ייראה אחרת, ישנה פניו, ויהיה אשר יהיה המפגש שלנו עמו, יהיה זה אחרת. נכון יותר, מדויק וכנה.

אם נמשיך להיות עסוקים בלא להיות, נמצא את עצמינו לא נמצאים ולא רואים באמת כלום.

בוא נתבונן עוד טיפה על עצמינו מתבוננים על החיים והמצבים. השינוי יהיה מבורך וכבר מזמן הכרחי.